Kinderhaptotherapie

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hebben een eigen drang  om te groeien,te leren en de wereld te ontdekken. Ze doen dit vooral  spelenderwijs en met al hun zintuigen. Ieder kind geeft op unieke wijze en in een eigen tempo vorm hieraan.

Maar soms loopt het niet lekker, treedt stagnatie of eenzijdigheid op. Of  zijn er wendingen in het leven die moeilijk een plaats kunnen krijgen. Haptotherapie kan een middel zijn om (weer) in de eigen beweging te komen.

Werkvormen

Binnen de kinderhaptotherapie werk ik met spelvormen en knutselen : balanceren op een bal, bouwen met onregelmatige blokken, tekenen in zand, schilderen met aquarelverf.  We gebruiken materialen zoals zand, klei en hout . Thema's die al doende aan de orde komen zijn het omgaan met deze (voor de haptotherapie gekozen) materialen, keuzes maken,  hindernissen overwinnen, samenwerken, hulp vragen.

Een veilige omgeving  creëren waarin het kind zich bevestigd voelt  en  de eigen vermogens  aangesproken worden is de essentie. Oprechtheid in de ontmoeting hoort hierbij, kinderen zijn hier (gelukkig) heel gevoelig voor. Zo ontstaat een ruimte voor groei.

Het knutselen is ook léúk, het kind leert bijzondere handvaardigheden die gezinsgenoten en leeftijdsgenoten meestal  niet hebben en er ontstaat iets dat vol trots mee naar huis kan!

Kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats tussen de ouder(s) en mij, vervolgens komt het kind kennis maken (met de ouder(s) erbij).  Als iedereen positief staat tegenover een vervolg maken we daar afspraken over.  Ouders zijn nauw betrokken bij het proces en, mede afhankelijk van de wensen van het kind, zijn ze (gedeeltelijk) bij de therapiesessie aanwezig en/of is er telefonisch contact.